ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “.....   14 ธ.ค. 2561 468 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น.....   14 ธ.ค. 2561 332 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561   1 พ.ย. 2561 477 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน   28 ก.ย. 2561 359 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม   17 ก.ย. 2561 346 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 336 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561   1 ส.ค. 2561 306 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561   1 มิ.ย. 2561 459 ครั้ง
แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค. 61   28 พ.ค. 2561 335 ครั้ง