ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 64   9 เม.ย. 2564 44 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 64   5 มี.ค 2564 34 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 64   5 ก.พ. 2564 25 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 63   8 ม.ค. 2564 33 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 63   9 ธ.ค. 2563 26 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค 63   6 พ.ย. 2563 48 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “.....   14 ธ.ค. 2561 497 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น.....   14 ธ.ค. 2561 360 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561   1 พ.ย. 2561 508 ครั้ง