ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “..... 14 ธ.ค. 2561 3 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น..... 14 ธ.ค. 2561 2 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 1 พ.ย. 2561 32 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 28 ก.ย. 2561 65 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 17 ก.ย. 2561 77 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 1 ส.ค. 2561 70 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561 1 ส.ค. 2561 66 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 1 มิ.ย. 2561 216 ครั้ง
แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค. 61 28 พ.ค. 2561 90 ครั้ง