ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “..... 14 ธ.ค. 2561 99 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น..... 14 ธ.ค. 2561 81 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 1 พ.ย. 2561 98 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 28 ก.ย. 2561 125 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 17 ก.ย. 2561 129 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 1 ส.ค. 2561 113 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561 1 ส.ค. 2561 106 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 1 มิ.ย. 2561 266 ครั้ง
แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค. 61 28 พ.ค. 2561 129 ครั้ง