ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “.....   14 ธ.ค. 2561 362 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น.....   14 ธ.ค. 2561 234 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561   1 พ.ย. 2561 384 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน   28 ก.ย. 2561 266 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม   17 ก.ย. 2561 256 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 245 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561   1 ส.ค. 2561 216 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561   1 มิ.ย. 2561 368 ครั้ง
แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค. 61   28 พ.ค. 2561 245 ครั้ง