ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “.....   14 ธ.ค. 2561 407 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น.....   14 ธ.ค. 2561 277 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561   1 พ.ย. 2561 424 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน   28 ก.ย. 2561 308 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม   17 ก.ย. 2561 292 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 287 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561   1 ส.ค. 2561 257 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561   1 มิ.ย. 2561 404 ครั้ง
แบบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค. 61   28 พ.ค. 2561 289 ครั้ง