ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 มิ.ย. 2562 19 ครั้ง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิ.ย. 2562 146 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562 24 พ.ค. 2562 175 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “..... 14 ธ.ค. 2561 231 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น..... 14 ธ.ค. 2561 127 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 1 พ.ย. 2561 242 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 28 ก.ย. 2561 157 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 17 ก.ย. 2561 162 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 1 ส.ค. 2561 138 ครั้ง