ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562 24 พ.ค. 2562 2 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “..... 14 ธ.ค. 2561 119 ครั้ง icon
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “น..... 14 ธ.ค. 2561 98 ครั้ง icon
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 1 พ.ย. 2561 116 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 28 ก.ย. 2561 136 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 17 ก.ย. 2561 142 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 1 ส.ค. 2561 124 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561 1 ส.ค. 2561 118 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 1 มิ.ย. 2561 273 ครั้ง