ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 22 พ.ค. 2561 64 ครั้ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 22 พ.ค. 2561 56 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 ส.ค. 2560 66 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลปร..... 28 ส.ค. 2560 67 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดท าป้ายแนะน าข้อมูล/เส้นทางท..... 15 ส.ค. 2560 99 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำป้ายแนะนำข้อ..... 8 ส.ค. 2560 66 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดท..... 31 ก.ค. 2560 53 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำป้ายแนะนำข้อมูล/เส้นทางท่..... 17 ก.ค. 2560 56 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดทำการตลาดเส้นทางท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 12 ก.ค. 2560 33 ครั้ง