ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 ส.ค. 2560 59 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลปร..... 28 ส.ค. 2560 60 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดท าป้ายแนะน าข้อมูล/เส้นทางท..... 15 ส.ค. 2560 96 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำป้ายแนะนำข้อ..... 8 ส.ค. 2560 60 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดท..... 31 ก.ค. 2560 48 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำป้ายแนะนำข้อมูล/เส้นทางท่..... 17 ก.ค. 2560 52 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดทำการตลาดเส้นทางท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 12 ก.ค. 2560 28 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำการตลาดเส้นทางท่องเที่ย..... 12 ก.ค. 2560 43 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดทำการตลาดเส้นทางท่อ..... 12 ก.ค. 2560 81 ครั้ง