ประชุมจัดทำแผน/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

21 พ.ย. 2565      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมจัดทำแผน/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ วงษ์โปทา เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมประชุมจัดทำแผน/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืน โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 30 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565        
สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์