ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง

21 พ.ย. 2565      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างสะพานเดินข้ามแม่น้ำปิง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้างสะพานเดินข้าม แม่น้ำปิง ร่วมกับสำนักงบประมาณและเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 15 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565        
สถานที่ดำเนินการ : ณ พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา