ประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในปี 2565

24 พ.ย. 2565      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในปี 2565 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวเบญจวรรณ พรมคล้าย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ ร่วมประชุมเชิงวิชาการออนไลน์เพื่อนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการกีฬาในปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM meeting) โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 200 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565        
สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์