อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

25 พ.ย. 2565      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยมี นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 300 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์