ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.) ครั้งที่ 4/2565

25 พ.ย. 2565      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.) ครั้งที่ 4/2565
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางจินตนา  ทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา  จิตต์รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ นางสาวสุภาพร นาควิเศษ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex)  โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 80 คน
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์