อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

24 ก.ค. 2561      1933 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

          มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ โดยมียอดเขาที่สำคัญคือยอดเขาโมโกจู ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์


          ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย โดยสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองนครสวรรค์ โดยจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ จุดชมวิวกิ่วกระทิง, จุดชมวิวช่องเย็น, น้ำตกแม่กระสา, ยอดเขาโมโกจู, แก่งผาคอยนาง เป็นต้น