ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

31 มี.ค 2563      325 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จุดตรวจเขาเขียว ตามมาตรการป้องกันโรคฯ และมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
วันนี้ (30 มีนาคม 2563) นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ณ จุดตรวจเขาเขียว ซึ่งได้มีการดำเนินการตั้งด่านตรวจตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มาตรการป้องกันโรค และมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามข้อกำหนดฯแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1)
ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันฯ และตรวจตรารถยนต์/รถจักยานยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 860 คัน ประชาชนทั่วไป 1,612 ราย ไม่พบผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ