เปิดเทอมแน่นอน

4 มิ.ย. 2563      294 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

1 ก.ค.63 เปิดเทอมแน่นอน ยืนยัน ไม่มีปิดเทอม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยัน เปิดภาคเรียน 1 ก.ค.63 ถึง พ.ค.64 หากเวลาเรียนไม่ครบก็จะมีการสอนชดเชยให้ครบ โดยให้ดูความเหมาะสมตามบริบท

ส่วนการเรียนทางไกลในระดับชั้นต่างๆ ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้ครบชั่วโมงเรียน และยังกล่าวว่าได้นำผลการประเมินในระยะที่ 1 และ 2 มาปรับใช้ในระยะที่ 3 ต่อไป ภายใต้การรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

หากสถานการณ์การระบาดไม่คลี่คลายจำเป็นต้องหาวิธีการเรียนการสอน สำหรับประถมวัยและมัธยมตอนต้น ด้วยระบบภาคพื้นดิน ดิจิทัล ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีและไอพีทีวี 15 ช่อง รวมถึงการศึกษาทดลอง 2

 หากสถานการณ์คลี่คลาย ก็เปิดเรียนตามปกติ แต่ก็ต้องคงมาตรการเข้มด้านสาธารณสุข มีการประเมินผลอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องครอบคลุม ในส่วนของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้วย และจะต้องมีคณะกรรมการดูแลนักเรียนคนพิการ หรือด้อยโอกาส อาจจะต้องช่วยเหลือด้านการเงินด้วย

#NNT
#Thainews
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#เปิดเทอม
#โควิด19