พิธีคัดเลือกเสี่ยงทายได้องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี 2563-2564

1 ต.ค. 2563      662 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิธีคัดเลือกเสี่ยงทายได้องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี 2563-2564 แล้ว
ประวัติของผู้ได้รับการเสี่ยงทาย องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ปี 2563-2564
หมายเลข 20 นางสาว สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์ (น้องพลอย)
สูง 167 ซม เกิด 4 ตุลาคม 1999 อายุ 20ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บิดาชื่อ นาย วันชัย รัตนวุฒิรัตน์
มารดาชื่อ นางสาว วิภาพร นิยติวัฒน์ชาญชัย