พิธีเสี่ยงทายกิมท้ง-เง็กนึ่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

26 ก.ย. 2563      343 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี 2563-2564 ได้จัดพิธีเสี่ยงทายกิมท้ง-เง็กนึ่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
"กิมท้ง"
เด็กชายอิทธิกร ผิวผ่อง น้องอิฐ
อายุ 9 ปี 10 เดือน
สถานศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษานครสวรรค์
ชื่อบิดา วัฒนากร ผิวผ่อง
มารดา นางสาวกนกรัตน์ แซ่โง้ว
ภูมิลำเนา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
"เง็กนึ่ง"
เด็กหญิงจิรัชญา อ่ำจุ้ย
อายุ 8 ปี 11 เดือน
สถานศึกษา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
ชื่อบิดา ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
มารดา นางสาวศิริพร พรหมกล่ำ
ภูมิลำเนา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์