ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สาธารณะ

24 ก.ย. 2563      300 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เชิญชวนประชาชนในย่านศรีไกรลาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สาธารณะในละแวกบ้าน ร้านค้า และสถานที่ทำงานของท่าน ตามแนวคิดย่านอัจฉริยะ SMARTBLOCK NAKHONSAWAN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่โดยตรงและพื้นที่โดยรอบ
ทำให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยและสร้างสุขภาวะที่ดี การพัฒนาเชื่อมต่อระบบคมนาคมและสัญจรที่หลากหลาย สร้างรายได้และการจ้างงาน สร้างเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม และการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยร่วมตอบแบบสอบถามนี้ครับ: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScdO_JF-U_45.../viewform