อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Social media เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว"

3 มิ.ย. 2564      364 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เปิดลงทะเบียนแล้ว
ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Social media เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว"
 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 - วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel Nakhonsawan
 โดยท่านสามารถตอบรับการอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
 ผ่าน QR Code
ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 056883356