โครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองปากน้ำโพ

20 มิ.ย. 2565      26 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองปากน้ำโพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร นาควิเศษ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวกรรณิการ์ วงษ์โปทา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเมืองปากน้ำโพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครสวรรค์ โดย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 30 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 20 มิถุนายน 2565         

สถานที่ดำเนินการ : ณ พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์