การประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มิ.ย. 2565      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางเกศกนก เดชมา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และ นางสาวอภิญญา จิตต์รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 200 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 20 มิถุนายน 2565         

สถานที่ดำเนินการ : ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี