ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 22/2565

22 มิ.ย. 2565      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 22/2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณิชมน กองแกน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 22/2565 โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 30 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 22 มิถุนายน 2565         

สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์