โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์ และยุติธรรมพบประชาชน”

24 มิ.ย. 2565      39 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์ และยุติธรรมพบประชาชน”

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม : วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววชิรญาณ์ จิตต์รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ร่วมโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์ และยุติธรรมพบประชาชน” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : 300 คน

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ 24 มิถุนายน 2565         

สถานที่ดำเนินการ : ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์